Documents

Energia solar tèrmica
(PDF, 365kb)
Manual usuari instalació Solar Termica - Ajuntament de Reus
(PDF, 2,94Mb)
Atlas radiacio solar Catalunya ICAEN
(PDF, 1,79Mb)
Calor solar para procesos industriales POSHIP
(PDF, 2,83Mb)
Graus-dia de calefaccio i refrigeracio ICAEN
(PDF, 1.55Mb)
Guia energia solar tèrmica ASIT
(PDF, 469Kb)
Integracion calderas con energia solar termica
(PDF, 3,89Mb)
Manual energia solar tèrmica SODEAN
(PDF, 7,04Mb)
Manual integración energia solar termica en viviendas SODEAN
(PDF, 804Kb)
Modelo ordenanza solar termica IDAE
(PDF, 1,93Mb)
Quadern practic instaladors solar termica ICAEN
Energia solar fotovoltaica
Arxiu PDF
(PDF, 903Kb)
Norma técnica universal para sistemas fotovoltaicos domésticos
Arxiu PDF
(PDF, 271Kb)
Pliego de condiciones técnicas para instalaciones de energía solar fotovoltaica aisladas de red
Arxiu PDF
(PDF, 761Kb)
Pliego de condiciones técnicas para instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a red
Energia eòlica
Arxiu PDF
(PDF, 4,03Mb)
L'energia del vent ICAEN
Arxiu PDF
(PDF, 3,14Mb)
Manual energia eolica IDAE
Biomassa
Arxiu PDF
(PDF, 101Kb)
Central generadora ACS amb biomassa ICAEN
Arxiu PDF
(PDF, 1,04Mb)
El recorregut de l'energia ICAEN_biomassa
Arxiu PDF
(PDF, 1,77Mb)
Generación de energia termica con biomasa SODEAN
Arxiu PDF
(PDF, 805Kb)
La materia organica com a font energetica ICAEN
Arxiu PDF
(PDF, 536Kb)
Manual compostatge casolà
Arxiu PDF
(PDF, 3,64Mb)
Manual de biomasa IDAE
Arxiu PDF
(PDF, 110Kb)
Planta de gasificacio de closca d'ametlla i generacio electrica ICAEN
Arxiu PDF
(PDF, 191Kb)
Valoritzacion residus de fusta per a calefaccio i electricitat als municips ICAEN
Eficiència energètica
Arxiu PDF
(PDF, 621Kb)
Cuadern didactic per estalviar energia a la llar ICAEN
Arxiu PDF
(PDF, 1,45Mb)
A la llar energia solar GEPEC
Arxiu PDF
(PDF, 196Kb)
Consejos para minimizar i entender el consumo de energía en el hogar IDAE
Normativa
Arxiu PDF
(PDF, 3,55Mb)
Codi Tècnic de l'Edificació document HE estalvi d'energia
Arxiu PDF
(PDF, 92Kb)
DECRET 212006, 14 febrer, ecoeficiència en edificis, DOGC núm. 4574, 16.02.06
Arxiu PDF
(PDF, 100Kb)
Ordenança municipal solar tèrmica Vilafranca del Penedès
Arxiu PDF
(PDF, 257Kb)
Ordenança municipal solar tèrmica Vilanova i la Geltru
Arxiu PDF
(PDF, 3,07Mb)
Reglament Electrotècnic Baixa Tensió (REBT) 20 2002
Arxiu PDF
(PDF, 341Kb)
Reglament Instalacions Tèrmiques en Edificis (RITE)

Empresa certificada per:

Segueix-nos a:

Marc Carbó Jofré està decidida i fermament compromes amb la preservació de la privacitat dels seus usuaris o visitants, i es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels clients, usuaris i visitants.

Marc Carbó Jofré es compromet a tractar les seves dades de forma confidencial i únicament per a la finalitat per a la qual són sol·licitades, d'acord a allò que es preveu a la LOPD i la LSSICE vigents.

En conseqüència, les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, únicament i exclusivament, als fins indicats al formulari que l'usuari/visitant empleni.

No cediré a tercers ni vendré o compartiré les seves dades si així no està indicat al formulari.

No contactaré amb vostè excepte que sigui estrictament necessari per al servei requerit.

No utilitzaré les dades per a finalitats comercials de tercers en cap cas.

Els serveis oferts són prestats per Marc Carbó Jofré, Tel. 618 90 75 40,Carrer Major, 10 08729 La Gornal, Barcelona, NIF 46632733A.

Protegiré sota mesures de seguretat, segons la normativa vigent, totes les dades de caràcter personal dels clients i usuaris.