Enllaços recomanats

www.somenergia.coop
Cooperativa de producció i comercialització d'electricitat verda

www.icaen.net
Institut Català d'Energia

www.energias-renovables.com
Periodisme d'energies renovables

www.elboter.com
Web amiga: construcció artesanal de botes de ví

www.valentin.de/calculation/thermal/start/es
Simulador de càlcul online de sistemes domèstics d'Energia Solar Tèrmica

www.fotovoltaica.com/cen_fchart/cen_fchart.htm
Web de càlcul online sistemes d'energia solar tèrmica

www.ree.es/operacion/curvas_eolica.asp
Producció d´energia eòlica en temps real (REE)

www.crashoil.blogspot.com
Blog "petroli i economia mundial"

www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM
"Home" documental molt interessant que ajuda a entendre la necessitat del canvi de model energètic

Empresa certificada per:

Segueix-nos a:

Marc Carbó Jofré està decidida i fermament compromes amb la preservació de la privacitat dels seus usuaris o visitants, i es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels clients, usuaris i visitants.

Marc Carbó Jofré es compromet a tractar les seves dades de forma confidencial i únicament per a la finalitat per a la qual són sol·licitades, d'acord a allò que es preveu a la LOPD i la LSSICE vigents.

En conseqüència, les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, únicament i exclusivament, als fins indicats al formulari que l'usuari/visitant empleni.

No cediré a tercers ni vendré o compartiré les seves dades si així no està indicat al formulari.

No contactaré amb vostè excepte que sigui estrictament necessari per al servei requerit.

No utilitzaré les dades per a finalitats comercials de tercers en cap cas.

Els serveis oferts són prestats per Marc Carbó Jofré, Tel. 618 90 75 40,Carrer Major, 10 08729 La Gornal, Barcelona, NIF 46632733A.

Protegiré sota mesures de seguretat, segons la normativa vigent, totes les dades de caràcter personal dels clients i usuaris.