Energia solar fotovoltaica

Actualitat

Amb la baixada dels costos de producció i de la tecnologia fotovoltaica dels últims anys, la solar fotovoltaica ha iniciat el seu últim i definitiu procés d'introducció al mercat mundial i ja s'està constituint en una part molt important del mix de generació elèctrica del nou model energètic

La tecnologia fotovoltaica ha arribat a ser tan competitiva com les altres fonts i ja és una realitat la seva implantació en tots els àmbits sense la necessitat de ser subvencionada

El model energètic actual basat en les grans central de producció d'energia i l'ús de combustibles fòssils i nuclears no és un model sostenible i ja s'ha demostrat que és nociu pels ecosistemes i per la totalitat de les espècies que poblem aquest planeta

Apostar per l'energia solar fotovoltaica s'està convertint en una de les alternatives a aquest model i amb la consolidació del seu ús, aconseguirem una millora ambiental al mateix temps que n'obtindrem un rendiment econòmic i social

Com funciona?

L'energia solar fotovoltaica consisteix en la conversió elèctrica de l'energia solar mitjançant els panells fotovoltaics. Aquesta energia pot ser consumida directament quan es tracta d'una instal·lació d'autoconsum, entregada a la xarxa elèctrica en els casos de generació pura o emmagatzemada en els casos de sistemes aïllats

Autoconsum elèctric

La fotovoltaica d'autoconsum son sistems connectats a xarxa que permeten l'autoproducció d'energia elècrtica. Són aconsellables en perfils de consum diürn com ara administracions, centres educatius i sector serveis. Si el prefil de consum és superior per la tarda-nit poden ser assistits per bateries

Es preveu que els sistemes d'autoconsum passin a formar part important del nou sistema de generació elèctric que es caracteritzarà per la seva descentralització. En pocs anys passarem del model de les grans centrals de producció controlades per grans empreses a un model força més descentralitzat i més eficient pel simple fet de no requerir tanta infraestructura de transport, a més es preveu una socialització en la generació elèctrica i l'entrada al mercat elèctric d'altres agents de caràcter més social, com cooperatives, associacions i entitats, PIMES i administracions locals, etc

Aïllada

Els sistemes aïllats, com el seu nom indica i a diferència dels d'autoconsum no es troben connectats a la xarxa de distribució elèctrica i és per aquest motiu que sempre requereixen bateries per emmagatzemar l'electricitat que pot ser consumida en qualsevol moment del dia

Per al dimensionat dels sistemes aïllats és necessari conèixer de la forma més exacte possible el consum d'energia elèctrica diària de cada aplicació

Empresa certificada per:

Segueix-nos a:

Marc Carbó Jofré està decidida i fermament compromes amb la preservació de la privacitat dels seus usuaris o visitants, i es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels clients, usuaris i visitants.

Marc Carbó Jofré es compromet a tractar les seves dades de forma confidencial i únicament per a la finalitat per a la qual són sol·licitades, d'acord a allò que es preveu a la LOPD i la LSSICE vigents.

En conseqüència, les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, únicament i exclusivament, als fins indicats al formulari que l'usuari/visitant empleni.

No cediré a tercers ni vendré o compartiré les seves dades si així no està indicat al formulari.

No contactaré amb vostè excepte que sigui estrictament necessari per al servei requerit.

No utilitzaré les dades per a finalitats comercials de tercers en cap cas.

Els serveis oferts són prestats per Marc Carbó Jofré, Tel. 618 90 75 40,Carrer Major, 10 08729 La Gornal, Barcelona, NIF 46632733A.

Protegiré sota mesures de seguretat, segons la normativa vigent, totes les dades de caràcter personal dels clients i usuaris.