Eficiència energètica

Definició

L'eficiència energètica consisteix a trobar solucions que ens ajudin a consumir exclusivament l'energia necessària per a cada aplicació sense malbaratar-la. Donat que venim de l'era fòssil i bruta on l'energia a baix cost ens ha fet desaprofitar-la en gran mesura, aquesta ciència tindrà en els anys vinents un pes molt específic però a mida que la humanitat desperti ja no serà necessària

El primer pas per ser energèticament eficient és conèixer els consums d'energia, si no sabem el que consumim, no sabrem si som eficients o no. Les factures de les companyies energètiques ajuden i si cal pot ser necessari implantar equips de mesura per controlar consums en particular

També és important reflexionar si són necessaris aquells aparells i/o serveis que estem mantenint que no utilitzem i que consumeixen energia

En l'ús residencial és la calefacció i/o climatització la que genera una major demanda d'energia (aproximadament un 50%), és per això que cal estimar correctament el seu consum si volem reduir-lo

Les nostres recomanacions

Empresa certificada per:

Segueix-nos a:

Marc Carbó Jofré està decidida i fermament compromes amb la preservació de la privacitat dels seus usuaris o visitants, i es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels clients, usuaris i visitants.

Marc Carbó Jofré es compromet a tractar les seves dades de forma confidencial i únicament per a la finalitat per a la qual són sol·licitades, d'acord a allò que es preveu a la LOPD i la LSSICE vigents.

En conseqüència, les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, únicament i exclusivament, als fins indicats al formulari que l'usuari/visitant empleni.

No cediré a tercers ni vendré o compartiré les seves dades si així no està indicat al formulari.

No contactaré amb vostè excepte que sigui estrictament necessari per al servei requerit.

No utilitzaré les dades per a finalitats comercials de tercers en cap cas.

Els serveis oferts són prestats per Marc Carbó Jofré, Tel. 618 90 75 40,Carrer Major, 10 08729 La Gornal, Barcelona, NIF 46632733A.

Protegiré sota mesures de seguretat, segons la normativa vigent, totes les dades de caràcter personal dels clients i usuaris.