Renovació de captació solar tèrmica
2014

Renovació de captació solar tèrmica a sistema existent

  • Any: 2014
  • Població: l'Arboç (Baix Penedès)
  • Usuaris: 3
  • Utilització: anual
  • Superfície: 2,5 m2
  • Acumulador solar: 250 litres
  • Sistema de suport: caldera de gas natural
  • Cobertura solar estimada: 76,9 %
  • Cost: 1.534,87€ + IVA