Sistema d'autoconsum aïllat 1,2KWp
2017

Sistema d'energia solar fotovoltaica aïllat a una vivenda

  • Any: 2017
  • Població: Albinyana
  • Utilització: anual
  • Potència generador: 1,20 KWp
  • Potència inversor: 12V/2,4 KW
  • Acumulació: 985Ah/12V
  • Cost: 5.417,21€ + IVA