Sistema d'autoconsum instanatni 1,8KWp
2018

Sistema d'energia solar fotovoltaica per autoconsum amb captadors d'integració a una vivenda

  • Any: 2018
  • Població: Vilanova i la Geltrú
  • Utilització: anual
  • Número de mòduls: 6
  • Potència unitària: 300Wp
  • Potència generador: 1,8KWp
  • Potència inversor: 1,5KW
  • Cost: 5.863,54€ + IVA