Substitució caldera de gas per caldera de pèl·let de 15KW
2013

Substitució caldera de gas per caldera de automàtica de pèl·let de 15KW
Alimentació de circuïts de radiadors existents

 • Any: 2013
 • Població: Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
 • Usuaris: 4
 • Utilització: calefacció + ACS
 • Superfície a calefactar: 140 m2
 • Potencia de caldera: 15 kW
 • Capacitat tolva: 120 kg
 • Tipus de biomassa: pèl·let
 • Consum anual previst: 2.900 kg
 • Consum anual real: 2.580 Kg
 • Acumulador d'ACS: 200 litres
 • Cost: 10.265,0 € + IVA