caldera policombutible nova construcció 28kw
2012

Instal·lació de caldera semi-automàtica policombustible a vivenda de nova construcció
Alimentació de circuïts de radiadors i terra radiant

 • Any: 2012
 • Població: Banyeres del Penedès (Baix Penedès)
 • Usuaris: 2
 • Utilització: calefacció + ACS
 • Superfície a calefactar: 120 m2
 • Potencia de caldera: 120 kW
 • Capacitat tolva: 550 kg
 • Tipus de biomassa: pinyol d'oliva, pèl·let, clofolla d'ametlla i avellana
 • Consum anual previst: 2.998 kg (pèl·let)
 • Consum anual real: 3.000 Kg (pinyol oliva)
 • Acumulador d'inèrcia: 500 litres
 • Acumulador d'ACS: 150 litres
 • Cost: 15.615,2 € + IVA
 • Subvenció obtinguda: 5.059 €