Substitució caldera de gas-oil per caldera de llenya 35KW
2010

Substitució caldera de gas-oil per caldera de gassificació de llenya a vivenda existent.

S'aprofita xemenia i radiadors

 • Any: 2010
 • Població: Sant Pere de Ribes (Garraf)
 • Usuaris: 5
 • Utilització: calefacció + ACS
 • Superfície a calefactar: 240 m2
 • Potencia de caldera: 35 kW
 • Tipus de biomassa: llenya de pí (70%) i garrofer (30%)
 • Consum anual previst: 4.250 kg
 • Consum anual real: 4.000 Kg
 • Acumulador d'inèrcia: 1.500 litres
 • Acumulador d'ACS: 150 litres
 • Cost: 12.787,1 € + IVA
 • Subvenció obtinguda: 4.032,31 €