Caldera de pèl·let a vivenda existent 20KW
2014

Instal·lació complerta de caldera automàtica de pèl·let i radiadors a vivenda existent.

Sistema preparat per incorporació de càrrega pneumàtica automàtica de pèl·let

 • Any: 2014
 • Població: Vacarisses (Vallès Occidental)
 • Usuaris: 3
 • Utilització: calefacció + ACS
 • Superfície a calefactar: 130 m2
 • Potencia de caldera: 20 kW
 • Capacitat tolva: 120 kg
 • Tipus de biomassa: pèl·let
 • Consum anual previst: 3.100 kg (pèl·let)
 • Consum anual real: pendent de dades
 • Acumulador d'inèrcia: No
 • Acumulador d'ACS: 150 litres
 • Cost: 16.899,91 € + IVA