Caldera de pèl·let a vivenda existent 24KW
2014

Instal·lació complerta de caldera semi-automàtica de pèl·let i radiadors a vivenda existent.

Zonificació amb termostas d'ambient a cada planta

 • Any: 2014
 • Població: Can Rossell - Subirats (Alt Penedès)
 • Usuaris: 4
 • Utilització: calefacció
 • Superfície a calefactar: 140 m2
 • Potencia de caldera: 24 kW
 • Capacitat tolva: 50 kg
 • Tipus de biomassa: pèl·let
 • Consum anual previst: 2.700 kg (pèl·let)
 • Consum anual real: pendent de dades
 • Cost: 10.560,91 € + IVA