Substitució radiadors elèctrics per caldera de pèl·let a escola 64kw
2014

Instal·lació complerta de caldera automàtica de pèl·let i radiadors a escola pública CEIP Muntanyans.
Sistema d'alimentació de biomassa amb sitja tèxtil de 7000Kg.
Regulació de temperatura d'impulsió per sonda externa.
Zonificació amb termostas d'ambient a cada aula.

 • Any: 2014
 • Població: Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
 • Usuaris: 130 aprox.
 • Utilització: calefacció
 • Superfície a calefactar: 640 m2
 • Potencia de caldera: 64 kW
 • Capacitat tolva: 60 kg
 • Capacitat sitja tèxtil: 7000Kg
 • Tipus de biomassa: pèl·let
 • Consum anual previst: 11.700 kg (pèl·let)
 • Consum anual real: 8.900 kg (pèl·let)
 • Acumulador d'inèrcia: 1000 litres