Instal·lació de sistema d'autoconsum instantani de 250W
2013

Instal·lació en coberta de sistema de captació fotovoltaica per autoconsum instantani d'electricitat

  • Any: 2013
  • Població: Santa Fé (Alt Penedès)
  • Utilització: anual
  • Potència generador: 250 Wp
  • Potència micro-inversor: 250 W
  • Consum anual electricitat: 3200 Kwh
  • Producció anual sistema: 283 Kwh
  • Reducció consum electricitat: 8,9 %
  • Cost: 878,3 € + IVA